تمام 61 قسمت وردپرس مقدماتی در یکجا، برای دانلود قرار داده شده است. درضمن نام دامنه(آدرس سایت) که در آموزشها

مشاهده می فرمائید، متعلق به مدیر همین سایت، مهندس مصطفی چگینی می باشد.

لطفاً نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را در بخش ” دیدگاهها ” بنویسید .