نمونه کار سیرن گروپ
سیرن گروپ یکی از نمونه کارهای تیم وبسایت ونوس کینگ آی آر می باشد که در زمینه طراحی فضای سبز و فضای داخلی طراحی گردیده است .