نمونه کار ما، وبسایت شاپ سناتور
وب سایت شاپ سناتور نیز یکی دیگر از نمونه کارهای تیم و وبسایت ونوس کینگ، در زمینۀ گرافیک و فتوشاپ است. مدیر این وبسایت هم مهندس بابائی می باشند.